DES

DES – Ustanova za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom Split proslavila je ove godine 60.-tu godišnjicu djelovanja.

Tom prigodom organiziran je stručni skup na temu „Integracija osoba s invaliditetom na tržište rada”.

Sutradan je svečano otvoren dnevni centar u sklopu DES-a. Na otvaranju je upriličen prigodan program u kojem su sudjelovali i naši korisnici s dva plesa.

Nakon toga u Domu HV-a u Lori održana je zabava uz nastup brojnih glazbenika, klapa i izvođača.