Udruga osoba s intelektualnim teškoćama ZVONO – Split /roditeljska udruga, je neprofitabilna, humanitarna organizacija građana koja na principu dragovoljnosti okuplja članstvo roditelja i staratelja osoba s intelektualnim teškoćama, stručnih osoba i svih zainteresiranih koji su voljni pomoći radi poboljšanja kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji.

Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

– okupljanje osoba intelektualnim teškoćama, njihovih roditelja i članova obitelji, staratelja, prijatelja, stručnih radnika i svih zainteresiranih, a sve u korist osoba s intelektualnim teškoćama.

– izučavanje i praćenje oblika rehabilitacije i potpore osobama s intelektualnim teškoćama, te unapređivanje oblika zbrinjavanja , samostalno stanovanje, zapošljavanje uz podršku, s naglaskom na zadržavanje osoba s intelektualnim teškoćama u obitelji uz stručnu podršku,

– informiranje roditelja i obitelji osoba s intelektualnim teškoćama o pravima i mogućnostima zbrinjavanja,

– predlaganje izmjena i dopuna Zakona i propisa nadležnim službama iz područja socijalne skrbi, mirovinskog osiguranja i zdravstvene zaštite, prosvjete i sporta,

– organiziranje i korištenje slobodnog vremena,

– odlazak na izlete,

– organiziranje sportskih aktivnosti i sudjelovanje na natjecanjima,

– motiviranje članova na izradu radova kućne radinosti koliko to njihove mogućnosti dopuštaju.

Udruga je osnovana 1995. godine kao Klub roditelja djece s mentalnom retardacijom koje su zbližili isti problemi. Od tada udruga kontinuirano djeluje i doprinosi poboljšanju kvalitete života osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji provodeći informativne, savjetovališne, edukacijske, rehabilitacijske, terapijske i radne aktivnosti za korisnike i članove.

Vizija

Udruga je prepoznatljiva kao jedan od relevantnih čimbenika u području pružanja podrške i poboljšanja kvalitete života osoba s invaliditetom, s naglaskom na integraciju i potpuno sudjelovanje u društvu, budući da pristupačno društvo predstavlja dobrobit za čitavo stanovništvo.

Misija

Udruga omogućava dostojanstven i kvalitetan život te socijalnu uključenost korisnika, pružanjem socijalnih usluga i promicanjem prava osoba s intelektualnim teškoćama na području grada Splita i Splitsko – dalmatinske županije.

Vrijednosti i principi djelovanja

Dostojanstvo i individualna autonomija, uključujući slobodu izbora i neovisnost osoba

Nediskriminacija i nenasilje

Sudjelovanje i uključenost u društvo

Poštivanje i zaštita ljudskih prava i uvažavanje različitosti

Otvorena komunikacija i jednake mogućnosti

Pristupačnost

Međusobno uvažavanje članova i poštivanje različitih interesa

Timski rad

Profesionalnost i etičnost u radu

Demokratsko donošenje odluka i ravnopravna zastupljenost članova u procesu

donošenja i provedbi odluka

Odgovornost članova za dogovoreno i transparentnost u radu Udruge

Promicanje vrijednosti rada Udruge kod ostalog stanovništva u lokalnoj zajednici

Udruga se trenutno financira iz slijedećih izvora:

– Članarine

– Participacije roditelja/skrbnika

– Projekata/programa lokalne uprave, Splitsko – dalmatinske županije i grada Splita

– Projekata/programa državne uprave, Ministarstva socijalne politike i mladih

– Donacija građana i pravnih subjekata

Znate li osobe s intelektualnim teškoćama ili obitelji s takvom osobom, prihvatite ih i uključite u zajednicu.