Pomoćnici u nastavi

U partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split zapošljavamo educirane osobe koje pružaju uslugu pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.

Usluga pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju uključuje pomoć prilikom komunikacijske, senzorne i motoričke aktivnosti učenika, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba tijekom svakodnevnih aktivnosti, a na temelju izrađenoga programa rada i prema potrebama učenika s teškoćama u razvoju.

Uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja usluga se osigurava tijekom školske godine.