EDUKACIJA ZA OSOBNE ASISTENTE

U okviru programa „Klub Zvono“ koji se provodi u razdoblju srpanj 2017 / lipanj 2020 Udruga organizirana edukaciju – program obrazovanja osobnih asistenata osobama s intelektualnim teškoćama.
Edukacija je namijenjena nezaposlenim osobama iz evidencije HZZ-a u dobi do 55 godina starosti sa završenom minimalno srednjom školom i eventualnim iskustvom u radu s osobama s invaliditetom.
Prijave zainteresiranih kandidata se zaprimaju do 10. rujna 2017. na e-mail udruge zvono@st.t-com.hr ili kod savjetnika za zapošljavanje na HZZ-u.
Uvjeti za upis odnosno sudjelovanje na edukaciji su:
– završena minimalno srednja škola
– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova neposredne podrške osobama s intelektualnim teškoćama
– uvjerenje o nekažnjavanju.
Edukacija osobnih asistenata spada u formalne programe obrazovanja odraslih u području socijalne skrbi verificirana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja. Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa: razviti odnos s osobama s invaliditetom u skladu sa suvremenim pristupima inkluzije i ravnopravnosti, upoznati se sa suvremenim modelima podrške u zajednici za osobe s invaliditetom, prepoznati osnovne potrebe korisnika i razumjeti ponašanje korisnika, komunicirati i podržati osobe s intelektualnim teškoćama u procesu komunikacije i razumjeti kako korisnicima pružiti podršku pri donošenju odluka, pružati osobi podršku u svim aktivnostima svakodnevnog života, te raditi na primjeren način u službama podrške u zajednici; primijeniti poslovni bonton; uvažavati temeljna prava čovjeka.
Nakon pohađanja programa i završne provjere znanja, izdaje se javna isprava odnosno uvjerenje o osposobljavanju.
Program edukacije traje 237 sati i provodi se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom (teorijski dio – 97 sati, vježbe 60 sati i praktični dio – 80 sati). Ukupno gledajući maksimalno je trajanje do 2 mjeseca.
Edukacija će se provoditi u Centru Juraj Bonači Split, Bušićeva 30 od strane predavača COO Validus iz Zagreba.
Broj polaznika: 10 osoba.
Svim polaznicima osiguravamo besplatnu edukaciju i stručnu literaturu – priručnike koji su izrađeni prema nastavnom planu i programu.
Po uspješnom završetku edukacije udruga će zaposliti 2 polaznika na pola radnog vremena (20 sati tjedno) i to za razdoblje od 01.12.2017. do 31.05.2020.
Poslovi na kojima će asistenti raditi: pratnja osoba s intelektualnim teškoćama od kuće do udruge odnosno mjesta izvođenja aktivnosti programa, asistencija osobama s IT prilikom izvođenja aktivnosti, pratnja osoba s IT prilikom izlazaka na događanja u zajednici (kino, kazalište, koncerti, šetnje, druženja uz kavu i sl.). Osim toga, osobni asistenti će trebati podnositi mjesečna izvješća o obavljenim poslovima, te sudjelovati na mjesečnim sastancima projektnog tima.