KLUB ZVONO

Aktivnosti trogodišnjeg programa KLUB ZVONO za mlade s teškoćama u razvoju i osobe s intelektualnim teškoćama provode se na lokacijama Udruge Zvono, Centra Juraj Bonači i Dnevnog centra Firule.

Fizioterapija, art i muziko terapija, psihološka podrška i terapija pokretom i plesom doprinose općem psihofizičkom stanju korisnika.

Zadovoljstvo uključenih korisnika pokazuje i brojka od skoro 60 osoba.