NAŠA TETA ISKRA

Za nagradu “Splitski cvit” u konkurenciji je i naša teta Iskra.