OGLAS ZA RADNO MJESTO – POMOĆNICI U NASTAVI

Na temelju prijave jednogodišnjeg projekta „POMOĆNICI U NASTAVI“ za školsku godinu 2019/2020 Udruga ZVONO Split traži osobe voljne raditi posao pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju.

 

Kandidat (m/ž) treba udovoljavati sljedećim uvjetima:

– da ima najmanje završenu srednju stručnu spremu (SSS)

– da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak

– da je motiviran/a za rad

– da nije roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora

 

Potencijalni kandidat je, uz prijavu, dužan udruzi dostaviti:

  1. životopis
  2. motivacijsko pismo
  3. presliku osobne iskaznice
  4. uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  5. preslike o završenom školovanju i obrazovanju
  6. izjava da nije roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem se pruža potpora

 

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu), sve za potrebe provođenja postupka odabira kandidata.
Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji su završili edukaciju za pomoćnike u nastavi (uz prijavu obavezno dostaviti presliku dokumenta).

 

S odabranim kandidatima, Udruga Zvono će sklopiti ugovor o radu u nepunom radnom vremenu na određeno vrijeme kojim će se definirati zadaće pomoćnika, trajanje, kao i međusobna prava, obveze i odgovornosti.
Planirani početak rada: 01.09.2019.

Planirani završetak rada: 17.06.2020.

Tjedna satnica rada: od 20 do 30 sati (ovisno o pojedinom učeniku)

Mjesto rada: Split

 

Rok za podnošenje prijava je do 31.07.2019.

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Udruga ZVONO

Mosećka 70

21000 Split

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.