Poludnevni boravak

Poludnevni boravak je socijalna usluga koju pružamo za osobe s invaliditetom, mentalnom retardacijom, tijekom svih radnih dana u tjednu, a može trajati od 4 do 6 sati dnevno (ovisno o rasporedu). U tom vremenu se osigurava zadovoljavanje životnih potreba korisnika pružanjem usluga prehrane, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranja slobodnog vremena, ovisno o potrebama i izboru korisnika.