POZIV NA GODIŠNJU SKUPŠTINU

Na temelju čl.17. Statuta Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Zvono“ predsjednica saziva redovnu godišnju Skupštinu Udruge „Zvono“ koja će se održati

 u srijedu, 10. prosinca 2014. godine s početkom u 16 sati u Pastoralnom centru sv. Luke na Kocunaru, Mosećka 62 A (dvorana na 1. katu, ulaz s južne strane).

Pozivam sve članove da prisustvuju radu Skupštine na kojoj će biti predložen sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine, izbor Radnog predsjedništva i verifikacijske komisije (zapisničar i ovjerovitelj zapisnika)
 2. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
 3. Usvajanje dnevnog reda
 4. Izvješće o radu Izvršnog odbora
 5. Izvješće o radu Nadzornog odbora
 6. Izvješće Stegovne komisije
 7. Godišnje izvješće o radu u 2014. godini
 8. Financijsko izvješće za 2013. godinu
 9. Usvajanje izvješća
 10. Obveza izrade novog Statuta – izbor članova komisije za izradu Statuta
 11. Razno

 

S poštovanjem,

Marijana Jukić, prof., predsjednica udruge