POZIV NA REDOVITU SKUPŠTINU

Na temelju čl.29. Statuta Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Zvono predsjednica saziva Redovitu Skupštinu koja će se održati

u utorak, 19. prosinca 2017. godine s početkom u 18 sati u prostorima Udruge na adresi Mosećka 70, Split.

Dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, pozdrav i uvodna riječ predsjednice udruge
  2. Izbor Radnog predsjedništva – 2 člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
  4. Usvajanje dnevnog reda
  5. Usvajanje Izvješća Izvršnog odbora o radu za period od posljednje Skupštine (studeni 2016.g.)
  6. Usvajanje Financijskog izvješća za 2016. godinu
  7. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora
  8. Plan rada za 2018. godinu
  9. Razno