Raspored za bowling

Od četvrtka 2.10.2014. imamo termin za bowling u centru Octopus na Split 3 u vremenu od 16 do 17 sati.

Zbog mogućnosti korištenja samo jedne staze i velikog broja korisnika, isti su podijeljeni u dvije grupe koje će se izmjenjivati svaki drugi četvrtak.

GRUPE KORISNIKA ZA BOWLING 2014/2015

Grupa 1

Grupa 2

1.

Željana Popović

1.

Aljoša Roje

2.

Mirko Maroš

2.

Dolores Kliškić

3.

Martin Jurić

3.

Ina Despot

4.

Leo Bojčić

4.

Srđan Cvitković

5.

Tonći Šimunović

5.

Toni Radošević

6.

Predrag Cetina

6.

Mario Kolombo

7.

Inga Šarić

7.

Tatjana Barada

8.

Bernarda Jurjević

8.

Diana Mandić

9.

Nataša Mandušić

9.

Toni Balajić

10.

Dario Mizdrak

10.

Arsen Polić

11.

Žarko Gavranić

 

Grupa 1 kreće od četvrtka 02.10.14. /  Grupa 2 kreće od četvrtka 09.10.14.