REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE ZVONO

Na temelju čl.29. Statuta Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Zvono predsjednica saziva Redovitu Skupštinu koja će se održati

u ponedjeljak, 14. studenog 2016. godine s početkom u 17 sati u prostorima Udruge na adresi Mosećka 70, Split.

Pozivam Vas da prisustvujete radu Skupštine na kojoj će biti predložen sljedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, pozdrav i uvodna riječ predsjednice udruge
  2. Izbor Radnog predsjedništva – 2 člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
  4. Usvajanje dnevnog reda
  5. Usvajanje Izvješća Izvršnog odbora o radu za period od posljednje Skupštine (rujan 2015.g.)
  6. Usvajanje Financijskog izvješća za 2015. godinu
  7. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora
  8. Plan rada za 2017. godinu
  9. Razno

 

Molim da se pozivu odazovete, a o eventualnoj spriječenosti molim nazovite na tel: 502 249 ili mob. 091 60 13 448.

S poštovanjem,

Marijana Jukić, prof., predsjednica udruge