REDOVNA SKUPŠTINA

POZIV NA REDOVITU SKUPŠTINU

Na temelju čl.29. Statuta Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Zvono predsjednica saziva Redovitu Skupštinu koja će se održati

u srijedu, 19. prosinca 2018. godine s početkom u 17:00 sati u prostorima Udruge na adresi Mosećka 70, Split.

Pozivam Vas da prisustvujete radu Skupštine na kojoj će biti predložen sljedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, pozdrav i uvodna riječ predsjednice udruge
  2. Izbor Radnog predsjedništva – 2 člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
  4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  5. Usvajanje dnevnog reda
  6. Usvajanje Plana rada za 2019. godinu
  7. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu
  8. Razno

 

Marijana Jukić, prof.

predsjednica udruge