ŽIVOT S OSMJEHOM

je projekt

koji će se kontinuirano provoditi u 2013. godini zahvaljujući sufinanciranju grada Splita, UO za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu.

Ciljevi projekta su provoditi svakodnevne aktivnosti (radne, edukativne, rehabilitacijske, rekreacijske i zabavne) za osobe s invaliditetom i uključivati ih u događanja i društveni život zajednice, te pružiti potporu obiteljima osoba s invaliditetom.

Ukratko, omogućiti da i ove osobe žive sretno!      Smile