IZBORNA SKUPŠTINA 2015.G.

Split, 10. rujna 2015.

 

POZIV NA IZBORNU SKUPŠTINU

 

Na temelju čl.17. Statuta Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom „Zvono“ predsjednica saziva Izbornu Skupštinu Udruge „Zvono“ koja će se održati

u ponedjeljak, 21. rujna 2015. godine s početkom u 17 sati u prostorima Udruge na adresi Mosećka 70, Split.

Pozivam Vas da prisustvujete radu Izborne Skupštine na kojoj će biti predložen sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine, pozdrav i uvodna riječ predsjednice udruge
 2. Izbor Radnog predsjedništva – 2 člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
 4. Usvajanje dnevnog reda
 5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 6. Usvajanje Izvješća Izvršnog odbora o radu za period od posljednje Skupštine (prosinac 2014.g.)
 7. Usvajanje Financijskog izvješća za 2014. godinu
 8. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora
 9. Rasprava i usvajanje novog Statuta i novog naziva udruge
 10. Razrješenje dosadašnjih tijela udruge
 11. Izbor novih tijela udruge (predsjednik/ca, članovi Izvršnog odbora, članovi Nadzornog odbora, članovi Stegovne komisije, te likvidatora udruge)
 12. Razno

 

Prijedlog novog Statuta udruge dostupan je u papirnatom obliku u prostoru udruge, te u elektroničkom obliku na web stranici www.zvoncic.hr . Svi zainteresirani slobodno ga mogu pročitati i svoje komentare iznijeti na Skupštini.

Prijedlog novog naziva udruge je: UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA ZVONO – SPLIT.

Molim da se pozivu odazovete, a o eventualnoj spriječenosti molim nazovite na tel: 502 249 ili mob. 091 60 13 448.

 

S poštovanjem,

Marijana Jukić, prof., predsjednica udruge