Prijedlog novog Statuta udruge

Za sve zainteresirane članove OVDJE je dostupan Prijedlog novog Statua udruge.