Izborna Skupština 2019

Izborna Skupština održana je u četvrtak 19.09.2019.

U rubrici Materijali nalaze se dokumenti Izvještaj Izvršnog odbora o radu u mandatu 2015-2019, te Zapisnik Skupštine.

Nova (stara) predsjednica je Marijana Jukić.