Poziv na IZBORNU SKUPŠTINU

Na temelju čl.29. Statuta Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Zvono predsjednica saziva Izbornu Skupštinu koja će se održati

u četvrtak, 19. rujna 2019. godine s početkom u 17 sati u prostorima Udruge na adresi Mosećka 70, Split.

 

Pozivam Vas da prisustvujete radu Skupštine na kojoj će biti predložen sljedeći dnevni red:

  1. Otvaranje Skupštine, pozdrav i uvodna riječ predsjednice udruge
  2. Izbor Radnog predsjedništva – 2 člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
  4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  5. Usvajanje dnevnog reda
  6. Usvajanje Izvješća Izvršnog odbora o radu u mandatu od 2015 do 2019
  7. Razrješenje dosadašnjih tijela udruge
  8. Izbor novih tijela udruge (predsjednik/ca, članovi Izvršnog odbora, članovi Nadzornog odbora, članovi Stegovne komisije)
  9. Razno

 

Molim da se pozivu odazovete, a o eventualnoj spriječenosti molim nazovite na tel: 502 249 ili mob. 091 60 13 448.

 

S poštovanjem,

Marijana Jukić, prof., predsjednica udruge