IZBORNA SKUPŠTINA

Dana,

29.09.2011., četvrtak, održana je redovna izborna Skupština udruge „Zvono”. Prisutno je bilo 29 članova (roditelja/staratelja), dovoljno za kvorum. Usvojeni su izvještaji o radu Izvršnog i Nadzornog odbora, te Stegovne komisije, kao i financijski izvještaj za 2010. godinu. Istekom četverogodišnjeg mandata razriješena su tijela upravljanja udruge i izabrani novi članovi.

U novom mandatu 2011 – 2014 izabrani su:

Izvršni odbor – Marijana Jukić, Iris Šimunović, Vojna Kliškić, Marija Kolombo i Miranda Jakelić.

Nadzorni odbor – Zdenka Grabovac, Dragica Popović i Božena Goreta.

Stegovna komisija – Lucija Telenta, Anđelka Poljičanin i Rada Cetina.

Jednoglasnom odlukom Skupštine predsjednica udruge i ovlaštena osoba za zastupanje je Marijana Jukić.

Usvojen je plan i program rada za naredni period u kojem će se nastaviti s provođenjem programa „Poludnevni boravak”, „Mobilna služba podrške” i „Klub Zvono”.