POMOĆNICI U NASTAVI – tražimo!

Udruga ZVONO Split traži pomoćnike u nastavi za školsku godinu 2022/2023.

 

Rad na određeno vrijeme se odvija u Centru za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split.

 

Pomoćnik u nastavi može biti osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

  • da ima završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje,
  • da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak,
  • da nije roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojemu se pruža potpora.

 

Potencijalni kandidat je dužan udruzi dostaviti:

  1. životopis,
  2. uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak,
  3. preslike o završenom školovanju i obrazovanju.

 

Odabrani kandidat dužan je dati/potpisati izjavu da nije roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojemu se pruža potpora.

 

Prednost pri odabiru će imati kandidati sa završenom edukacijom za pomoćnika u nastavi.

 

Prijave s pripadajućom dokumentacijom slati na email zvono.split@gmail.com najkasnije do 27.06.2022.