POZIV NA REDOVITU SKUPŠTINU

Na temelju čl.29. Statuta Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Zvono predsjednica saziva Redovitu Skupštinu koja će se održati

u ponedjeljak, 29. ožujka 2021. godine s početkom u 17 sati u prostorima Udruge na adresi Mosećka 70, Split.

Pozivam Vas da prisustvujete radu Skupštine na kojoj će biti predložen sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine, pozdrav i uvodna riječ predsjednice udruge
 2. Izbor Radnog predsjedništva – 2 člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
 4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 5. Usvajanje dnevnog reda
 6. Usvajanje Izvješća Izvršnog odbora o radu za 2020. godinu
 7. Usvajanje Financijskog izvješća za 2020. godinu
 8. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2020. Godinu
 9. Izbor novog člana Nadzornog odbora
 10. Prijedlog za učlanjenje u Športski savez invalida grada Splita
 11. Razno

 

Molim sve članove da se obavezno pridržavaju epidemioloških mjera.

O eventualnoj spriječenosti molim nazovite na tel: 502 249 ili mob. 091 60 13 448.

 

S poštovanjem,

Marijana Jukić, prof., predsjednica udruge

 

U Splitu, 18.03.2021.