POZIV NA REDOVITU SKUPŠTINU

Na temelju čl.29. Statuta Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Zvono predsjednica saziva Redovitu Skupštinu koja će se održati

u ponedjeljak, 21. ožujka 2022. godine s početkom u 17.30 sati u prostorima Udruge na adresi Mosećka 70, Split.

 

Pozivam Vas da prisustvujete radu Skupštine na kojoj će biti predložen sljedeći dnevni red:

 

  1. Otvaranje Skupštine, pozdrav i uvodna riječ predsjednice udruge
  2. Izbor Radnog predsjedništva – 2 člana, te zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
  4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
  5. Usvajanje dnevnog reda
  6. Usvajanje Izvješća Izvršnog odbora o radu za 2021. godinu
  7. Usvajanje Financijskog izvješća za 2021. godinu
  8. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora za 2021. godinu
  9. Razno

 

O eventualnoj spriječenosti molim nazovite na tel: 502 249 ili mob. 091 60 13 448.

 

S poštovanjem,

Marijana Jukić, prof.

predsjednica udruge